Salaojien tarkastus

Salaojitus pitää kiinteistöt ja pihat kuivana, mutta roskasta tukkiutuva salaoja ei voi toimia oikein. Lue ammattilaisen vinkit, minkä avulla varmistat salaojien parhaan mahdollisen toiminnan!

Salaojitus on työläs projekti, jonka tarkoitus on pitää sekä kiinteistö että sitä ympäröivä piha kuivana ja miellyttävänä. Salaojiin kulkeutuva vesi vie mukanaan myös paljon roskaa joka heikentää salaojan toimintaa, joten salaojien tarkastus kannattaakin ottaa sänänölliseksi rutiiniksi pihatöiden oheen. Voit tehdä sen helposti itse!

Salaojien tarkastus kannattaa tehdä kerran vuodessa, esimerkiksi pihan kevättöiden yhteydessä. Toinen hyvä aika tarkastukselle on myöhään syksyllä, kun maa on märkä ja pohjaveden pinta on korkealla.

Mikä on salaojan tehtävä?

Salaojilla on tärkeä tehtävä pitää kulkuväylät, piha ja rakennusten perustukset sekä rakenteet kuivina. Sadevesi ja sulamisvesi johdetaan salaojien ja sadevesijärjestelmän avulla kaivoihin, jolloin ylimääräinen vesi ei keräänny lammikoiksi, tulvi tai jätä rakennusta tekemisiin runsaan kosteuden kanssa pitkiksi ajoiksi. Kuiva maapohja ei myöskään tarjoa kasvualustaa haitallisille mikrobeille.

Salaojat ovat elintärkeä osa kiinteistöä – lue lisää salaojien asentamisesta


Salaojien toiminnan tarkistus – näin onnistut siinä itse

Salaojan tarkastuskaivo helpottaa salaojajärjestelmän kunnossapitoa.
Salaojan tarkastuskaivo

Nykyaikaisissa salaojajärjestelmissä on maanpinnalle jätettävät tarkastuskaivot, joiden avulla jokaisen on helppo tarkistaa salaojien kunto ja toimivuus myös itsenäisesti. Salaojien toiminnan tarkistus ei siis vaadi ammattilaisen läsnäoloa, vaan sen tulisikin kuulua muiden pihatöiden vuosittaisiin rutiineihin.

Seuraa näitä työvaiheita kaikilla salaojajärjestelmän tarkastuskaivoilla:

  1. 1. Puhdista roskat ja poista mahdolliset vierasesineet kaivosta
  2. 2. Tyhjennä sakkapesät
  3. 3. Varmista, että vesi pääsee taas kulkemaan kaivossa esteettä

 

Mistä tietää, että salaoja toimii oikein?

  • Vedenpinnan tulee aina olla salaojaputken alapuolella. Täpötäysi tai vaihtoehtoisesti rutikuiva kaivo voi viitata salaojan toimintahäiriöön.
  • Tarkista myös salaojituksen pumppauskaivo ja sen hälytysjärjestelmä sekä padotusventtiilien toiminta vuosittain.
  • Huollata salaojajärjestelmä noin viiden vuoden välein ammattilaisella.
  • Tarkkaile myös talon pintoja: sokkelin pinnalle kertyvä kalkkihärmä tai seinistä irtoileva maali voi olla merkki toimimattomasta salaojituksesta.

Salaojien huuhtelu: kuinka usein salaojat pitää huoltaa?

Perusteellisempi salaojien toiminnan tarkistus ja salaojajärjestelmän huolto kannattaa teettää suositusten mukaan 5–10 vuoden välein. Salaojien huuhtelu on tehokas tapa puhdistaa salaojat ja selvittää niiden todellinen kunto. Koko salaojajärjestelmän uusimistarve on hyvä kartoittaa noin 30–40 käyttövuoden jälkeen. Lue lisää salaojaremontista.

Salaojien huuhtelussa putket huuhdellaan painesuuttimella, jolloin putkistosta poistuu kaikki sinne kuulumaton törky. Huuhtelu paljastaa myös mahdolliset rikkoumat putkistossa, sekä sen, onko maaperä salaojaputken kohdalla tarpeeksi läpäisevää. Mikäli huuhteluvesi jää putkeen seisomaan, ei järjestelmä toimi kunnolla. Salaojien puhdistus säännöllisesti varmistaa järjestelmän toimivuuden ja lisää käyttöikää.

Salaojitukset Pirkanmaan alueella

Olemme asennusurakoitsija ainutlaatuisen monipuolisella osaamisella. Työskentelemme Tampereelta käsin Pirkanmaan alueella, ja toteutamme paljon myös salaojituksia kokonaisurakkana. Kartoitamme olemassa olevien salaojitusten kunnon ja remonttitarpeen, tai suunnittelemme ja asennamme täysin uuden salaojajärjestelmän.

Kerromme mielellämme lisää