Salaojitus ja vesitekniikan palvelut Tampereella

Pumppaamot, salaojat, sadevesien poistot – pidämme kiinteistöt ja pihat kuivina


Salaojat suojaavat kiinteistösi kosteus-, home- ja routavaurioilta

Perustukset ja rakennuksen ympäristö on suojattava huolellisesti vesihaitoilta. Kun katolta valuva sadevesi ja sulamisvesi johdetaan salaojien avulla pois rakennuksesi ympäristöstä, vesi ei keräänny lammikoiksi pihalle tai tulvi kellariin. Lisäksi salaojitus ehkäisee pohjaveden nousun liian lähelle rakennuksen alapohjaa. Salaojitus poistaa täten kalliita remontteja vaativien sekä terveydelle haitallisten kosteus-, home- ja routavaurioiden riskit, kun salaojilla johdetaan vesi pois rakenteiden suunnalta.

Salaojitus toteutetaan rei’itetyillä salaojaputkista, jotka kuljettavat hulevedet kaivoon, josta vesi lopulta johdetaan edelleen imeytyskentälle, kunnalliseen sadevesiviemäriin tai avo-ojaan. Salaojaputkien lisäksi rakennuksen nurkkiin asennetaan tarkastuskaivot, joista järjestelmän toimivuus ja putkien kunto voidaan tarkistaa vuosittain ja huoltaa tarvittaessa. Putkien silmämääräisen kunnon lisäksi tulee tarkastella myös itse rakennusta; esimerkiksi talon seinistä irtoava maali voi olla merkki kastuneista rakenteista ja toimimattomasta salaojituksesta.

Meiltä saat vankalla kokemuksella laadukkaat salaojitukset sekä muut monipuoliset vesi- ja viemärityöt. Toteutamme salaojitukset niin omakotitaloihin ja kesämökeille kuin myös suurempiin kohteisiin. Toimimme yhteistyössä HMK Talotekniikka Oy:n kanssa.

Mitä hyötyä on salaojituksesta?

Rakennuksen laadukas salaojaremontti on sijoitus, joka maksaa itsensä takaisin.

 • Salaojitus pitää rakennuksen perustukset kuivana ja täten ehkäisee kosteusvaurioita.
 • Salaojitus ehkäisee roudan aiheuttamia vaurioita rakennuksen perustuksiin.
 • Salaojitus ehkäisee tuhoisat tulvat kellarissa.
 • Salaojituksen ansiosta rakennuksen piha-alue pysyy kuivempana, mikä lisää rakennuksen asumis- ja käyttömukavuutta.
 • Salaojitus nostaa talon arvoa.
 • Pelloille toteutettu salaojitus kasvattaa viljelymaan hyötyalaa ja helpottaa työkoneiden kulkua pellolla, kun maahan imeytymätön vesi ei pehmennä pohjaa.

Miten salaojitus toteutetaan?

 • Salaojitusremontti tulee aina aloittaa ammattilaisen kartoituksella, missä kartoitetaan olemassaolevan salaojituksen kunto ja remonttitarve tai suunnitellaan uudiskohteen salaojituksen toteutus.
 • Huolellisen kartoituksen jälkeen aloitetaan kaivuutyöt, tekemällä maaperään kaivanto, joka on hieman salaojaputkea leveämpi.
 • Kaivannon pohjalle levitetään suodatinkangas, jotta maa-aines ja esimerkiksi juuret eivät vaurioita putkia ja maa-aines ei sekoitu salaojiin käytettävän eristemateriaalin kanssa.
 • Tämän jälkeen salaojaputket asennetaan ja liitetään toisiinsa. Salaojaputket peitetään käytettävällä eristemateriaalilla.
 • Lopulta maa-aines tiivistetään kerroksina, mikä ehkäisee kaivantojen vajoamista ja toimii putkien suojana. Salaojituksen toteutus kestää yleensä suunnilleen viikon verran.
 • Työn valmistuttua käymme kanssasi tehdyn työn läpi ja ohjeistamme sinua salaojituksen ylläpidossa.

Ota yhteyttä ja pyydä maksuton kustannusarvio tai tilaa toimiva salaojitus tontillesi!